Opština Rakovica – saradnja se nastavlja
Rakovica je jedna od Beogradskih opština sa kojom imamo najdužu saradnju. Čelnici ove opštine zaista imaju sluha za svoje najstarije sugrađane. Preko 6 godina. Stariji građani ove opštine mogu bezbedno da uživaju u proleću, kako u svojim domovima, tako i van njih. Kontakta je tu za njih, potreban je samo jedan pritisak na Dugme Spasa i tu je pomoć, savet, podrška..
Slika1
Produžen ugovor sa EMS-om Povećan broj korisnika teleasistencije kao oblika zaštite na radu za još 183
Kontakta nastavlja uspešnu saradnju sa Elektromrežom Srbije projektom: Pružanje medicinske pomoći zaposlenima na održavanju visokonaponskih vodova putem telekomunikacionih uređaja u toku rada. Od 1.7.2022 još 183 radnika EMS-a će dobiti namenske uređaje uz koje će povećati stepen svoje sigurnosti na visokorizičnim poslovima. Usluga predstavlja medicinsku zaštitu radnika zaposlenih u EMS-u i ostvaruje se putem pomoći na daljinu – teleasistencijom, što podrazumeva momentalno reagovanje u kriznim i ekscesnim situacijama ( zdravstvenim, psihološkim i dr. ) od strane stručne službe Centra za teleasistenciju kompanije Kontakta putem specijalizovanih telekomunikacionih uređaja. Ova usluga podrazumeva pružanje konkretnih vidova podrške ( stručnim savetima ili angažovanjem terenskih i ostalih lekara) zaposlenim radnicima EMS-a, u cilju medicinske zaštite i prevencije zdravstvenih komlikacija radnika angažovanih na održavanju visokonaponskih vodova.
Četiri godine teleasistencije u Opštini Rakovica
Predsednik Opštine Rakovica Miloš Simić je zajedno sa direktorom kompanije „Kontakta“ Predragom Nikolićem sa kojom se ovaj projekat sprovodi, posetio stariju sugrađanku Emiliju Milovanović, koja je već više od tri godine korisnik usluga teleasistencije u Rakovici. Zajedno sa njima je bila i operaterka koja koja najčešće kontaktira Emiliju i koja više puta dnevno proverava da li je potrebna neka pomoć. Emilija se zahvalila Opštini Rakovica što je zahvaljujući projektu teleasistencije stekla sigurnost i prebrodila strah koji je osećala nakon operacije srca pre nekoliko godina. Emiluiju uskoro očekuje nova operacija srca, ali zahvaljujući teleasistenciji sada je sigurnija da će oporavak ići lakše. Predsednik Opštine Rakovica Miloš Simić poželeo je Emiliji dobro zdravlje i naglasio je da je briga o starijim sugrađanima jedan od prioriteta Gradske opštine Rakovica. On je rekao da i pored smanjenog budžeta usled pandemije virusa Koid 19 Opština Rakovica nije odustala od ove usluge koja pruža sigurnost i pomaže starijim osobama da i u trećem dobu budu samostalni. Simić je ponudio Emiliji pomoć za vakcinaciju protiv virusa Kovid 19, dok je starijoj komšiji poručio da uvek može računati na pomoć Gradske opštine Rakovica. Direktor kompanije „Kontakta“ Predrag Nikolić je rekao da je Rakovica jedna od tri beogradske opštine na kojoj se sprovodi projekat teleasistencije. On je rekao da je zahvaljujući teleker servisu koji je na raspolaganju građanima koji su korisnici ovog projekta, u čitavom svetu zabeležen 40 odsto manji mortalitet, dok su pozivi raznim hitnim službama smanjeni za 20 odsto. Projekat teleasistencije obuhvata obezbeđivanje pomoći i sigurnosti za starije građane putem 24-časovnog servisa. Projekat u Rakovici počeo je da se sprovodi 2017. godine kada je 25 starijih sugrađana dobilo aparat za teleasistenciju, dok trenutno ovu uslugu koristi oko 20 sugrađana.
Slika1
Preminula primadona Biserka Cvejić
Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustila operska diva, vrsni pedagog, naša korisnica i prijateljica, primadona Biserka Cvejić. Uvek ćemo je se sa ljubavlju sećati
Slika1
Neke od savremenih mogućnosti brige o starijima - Teleasistencija (Telecare)
Uslužne delatnosti brige o starima (telecare i telehelth) i njihova neophodnost u savremenom svetu već decenijama postaju premet interesovanja . Još pre 50 godina u razvijenijim zemljama (Skandinavija, V. Britanija, Amerika, Nemačka) a kasnije i u drugim, počinju da se otvaraju komercijalne firme za ovu vrstu podrške starima kao i licima sa invaliditetom. 1979 je otvoren prvi 24-časovni centar za teleasistenciju. Danas je ovo polje jedno od natraženijih i najperspektivnijih područja uslužne delatnoti iz oblesti medicine i socijalne politike. Razlog za to je očigledan: sa jedne strane sve je više starih osoba o kojima treba voditi računa, dok je sa druge strane, neracionalno je da jedna osoba koja pruža profesionalnu pomoć bude posvećena samo jednom klijentu. Broj ljudi između 65 i 79 godina u 2010 je bio 15%, a očekuje se da taj broj do 2035 iznosi 35% (OECD, 2011). Istraživanja pokazuju da u Evropi osobe od 65 godina u proseku pate od jedne hronične bolesti, dok u dobu od 75 taj broj se povećava na pet hroničnih bolesti koje im mogu ugroziti zdravlje i život. Stoga su kreirane organizacije i procedure, koje to rade efikasno, stručno i na zadovoljstvo kako klijenata, tako i onih koji te usluge za njih plaćaju. Smatra se da će se potražnja za ovom vrstom pomoći udvostručiti do 2050 (OECD, 2011). Teleasistencija (Telecare)je pružanje pomoći na daljinu. Ona ima mnogo mogućnosti : od jednostavnih ličnih privezaka sa alarmom koji služe za komunikaciju sa stručnjacima i lociranje po potrbi do „pametnih kuca“ koje imaju detektore za dim, pad, praćenje promena u dnevnim obrascima aktivnosti ...Osnovna ideja je da svaki alarm generiše ogovarajući odgovor na određen problem i time omogućava veću neavisnost ugroženih osoba. Telehelth je daljinski monitoring vitalnih funkcija pacijenata najčešće sa hroničnim bolestima. Funkcije se mere uređajima postavljenim u kući pacijenata i šalju se monitoring centru. Ukoliko postoje odstupanja od normalnih vrednosti javljaju se doktori ili meicinske sestre. Telehelth dokazano zamenjuje rutiske odlaske na pregled, ubrzava intervenciju kad je zdravlje ugroženo i smanjuje stres pacijenata kroz edukaciju koju dobijaju od osoblja telehelth centra. Kontakta se od 2012 godine bavi drugom generacijom teleasistencije (GPS/GSM uređaji) i za to vreme je uspostavila visoke standarde poslovanja u tom segmentu društvenih potreba. Kontakta je jedina kompanija koje u Srbiji pruža usluge teleasistencije, a svo visokostručno osoblje ima akreditaciju od Ministarstva rada i socijalne politike da obavlja poslove operatera teleasistencije. Želja nam je da proširimo i uasavršimo svoju uslugu u skladu sa potrebama našeg društva( koju čini većinom starija populacija) i svetskim tendencijama u ovoj oblasti.